Bestyrelse

post@fhvv.dk

frederiksgaard.vand@gmail.com

Frederiksgård-Helved Vandværk

Almen oplysning.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der bliver valgt for 2 år, på generalforsamlingen.

Nuværende bestyrelse er som følger:

Formand:

Per Thomsen, Frederiksgård 3

Mobil: 2147 5118

Mail: per.birthe.thomsen@gmail.com

                   

Kasserer:

Kurt Renner, Frederiksgård 19

Mobil: 2175 8306

Mail: krr@kuru.dk

Sekretær:

Hans-Jørn Madsen, Helved 39

Mobil: 2738 4659

Mail: bygognatur@gmail.com

                   

Bestyrelsesmedlem:

Svend Erik Petersen, Frederiksgård 16

Mobil: 2016 4659

Mail: sve-petersen@mail.tele.dk

                   

Bestyrelsesmedlem:

Kim Bork Mathiesen, Helved 2

Mobil: 2940 3322

Fastnet: 7365 1995

Mail: kk.sol@stofanet.dk

                   

Suppleant:

Kirsten Thomsen, Helved 2

Mobil: 2940 3322

Fastnet: 7365 1995

Mail: kk.sol@stofanet.dk

                   

Folkevalgte revisorer:

Kim Andersen, Helved 37A


Jørgen Deichgräber, Stenkobbel 4